Published in Android

Bạn đang là tín đồ của C# vs công cụ lập trình là Visual Studio, bạn muốn thử 1 làn gió mới mà không phải thay đổi quá nhiều, câu hỏi đặt ra " Liệu có thể lập trình Android bằng C# trên Visual Studio ?"

Câu trả lời: Là hoàn toàn có thể, không những Android bàn còn lập trình được cả IOS.