Published in HTML+CSS

Có phải thiết kế web đáp ứng (responsive) là ưu tiên hàng đầu của bạn trong năm nay? Nếu không, bạn phải tiếp cận các xu hướng thiết kế web sắp tới trong năm 2014 bằng cách áp dụng kỹ thuật thiết kế phổ biến kiểu này.

Dưới đây là 5 lý do hàng đầu tại sao bạn nên chuyển sang thiết kế website đáp ứng càng sớm càng tốt!