Published in Windows AZURE

Ở phần 3 này sẽ giới thiệu cho các bạn công cụ Windows Azure SDK và các Development Fabric, Development Storage, Diagnostics. Với phần này mong rằng sẽ giúp các bạn rất nhiều trong quá trình phát triển windows azure

Published in Windows AZURE

Đối với các lập trình viên, xây dựng ứng dụng Microsoft Azure cũng giống như xây dựng một ứng dụng Windows truyền thống. Nền tảng Microsoft Azure hỗ trợ cả ứng dụng .Net và ứng dụng xây dựng với native code. Microsoft Azure cung cấp các mẫu project trong Visual Studio để tạo Web role, Worker role và kết hợp cả hai.