Microsoft cung cấp cho chúng ta một công cụ để viết ứng dụng đơn giản mà không hề cần tốn một dòng code nào.

Tất nhiên bạn phải sử dụng thêm MS Visual Studio 2012 UltimateWP8 SDK hoặc device để có thể chèn thêm các tile màn hình và chụp hình screenshot nếu như muốn đưa ứng dụng lên Windows Phone Store.