Bạn muốn phát triển một ứng dụng cho các thiết bị di động, nhưng chưa biết chọn phương thức như thế nào cho hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Vì vậy hãy cũng tìm hiểu 1 số phương thức để có thể phát triến ứng dụng cho các thiết bị di động.