Wednesday, 13 January 2016 08:36

Tạo website WordPress từ Microsoft Azure

Published in Windows AZURE

Chào mọi người, hôm nay Tony sẽ giới thiệu các bạn build 1 website WordPress từ Microsoft Azure có sẵn. Thật ra bạn có thể build rất nhiều Open Source CMS từ Azure như là Joomla, Drual, Magento....... Ở đây mình chỉ demo WordPress một Open Source dùng để viết blog này nọ.

Published in Windows AZURE

Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn triển khai một ứng dụng Hello World trên Development Fabric. Công cụ để triển khai là Visual Studio 2010. Bạn thực hiện các bước theo hướng dẫn sau.