Friday, 05 September 2014 10:10

[Day5] Triển Khai Ứng Dụng Azure trong Visual Studio

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn triển khai một ứng dụng Hello World trên Development Fabric. Công cụ để triển khai là Visual Studio 2010. Bạn thực hiện các bước theo hướng dẫn sau.

Step 1: Cài đặt công cụ

Các công cụ cần cài đặt bao gồm:

  • Visual Studio 2010
  • Windows Azure SDK for .NET
  • Windows Azure Emulators

Cài đặt như hướng dẫn ở mục các bài trước.

[Day 1] Thiết lập môi trường lập trình Windows Azure

[Day2] Làm việc với dự án Azure trong Visual Studio (phần 1)

[Day3] Làm việc với dự án Azure trong Visual Studio (phần 2)

[Day4] Làm việc với dự án Azure trong Visual Studio (phần 3)

Step 2: Tạo project

Khởi động Visual Studio 2010, vào menu File è New Project. Bên trái chon Cloud, bên phải chọn Windows Azure Project, nhập tên project DemoHelloWorld.

 

Lựa chọn các role sẽ được triển khai. Trong demo này bạn chọn 2 lựa chọn là ASP.Net Web Role và Worker Role.

 

Sau khi tạo xong project bạn quan sát các file như trong hình bên dưới.

 

Step 3: Project Mẫu

Sau khi đã tạo xong project, bạn đã có sẵn code mẫu của một chương trình minh họa. Bạn có thể bắt đầu publish ứng dụng mẫu này.

Step 4: Khởi động Development Fabric

Bước tiếp theo bạn khởi động dịch vụ Windows Azure lên. Vào Start è Windows Azure Emulations è Compute Emulation. Sau khi dịch vụ được khởi động, nhấp chuột phải vào biểu tượng dưới khay hệ thống, chọn Show Compute Emalation UI. Tại đây chưa có dịch vụ nào được triển khai.

 

Step 5: Cấu hình ứng dụng

Trở lại project, vào Role, click đôi vào DemoHelloWorld role, chọn tab Endpoints. Trong dòng Public Port nên chọn port khác port mặc định. Ví dụ ở đây tôi chọn port 8082 làm port triển khai ứng dụng.

Step 6: Chạy ứng dụng

Bấm nút Run để chạy ứng dụng như lúc bạn lập trình ứng dụng bình thường. Vì đây là ứng dụng cloud, nên ứng dụng sẽ được triển khai trên cloud của Azure. Và vì do ở đây mình đang giả lập, nên cloud cũng nằm trên local.

Khi bạn khởi chạy ứng dụng, bạn sẽ gặp ngay thông báo lổi sau:

Thông báo này cho biết bạn phải chạy Visual Studio ở chế độ của administrator. Để làm điều đó bạn tắt Visual Studio đi. Sau đó trước khi mở lại, bạn nhấp chuột phải lên biểu tượng của chương trình, chọn Run As Administrator. Mở lại project và chạy lại ứng dụng.

Lúc này ứng dụng đã được triển khai thành công.

Bạn có thể quan sát trong Emulator các ứng dụng đã triển khai

TỔNG KẾT

Windows Azure và Azure Service Platform là tập hợp các nền tảng kỹ thuật cần thiết để triển khai ứng dụng. Nơi đó người lập trình có thể triển khai ứng dụng của mình trên nền tảng cloud computing ở cả hai hình thức hosted và on-premise. Trong chuyên đề ngắn gọn này, chúng ta đã cố gắn giới thiệu đến đọc giả một số vấn đề cốt lỗi về kỹ thuật của nền tảng Windows Azure. Những kiến thức có liên quan về nó còn rất nhiều, các bạn có thể tiếp tục tìm hiểu từ các nguồn tham khảo có trên internet.

Ebook: Developing Cloud Applications with Windows Azure™ Storage

Read 7945 times Last modified on Friday, 05 September 2014 14:35