Tuesday, 23 September 2014 10:35

[Day6] Xây dựng website trên Microsoft Azure với visual studio 2012

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Chào các bạn, sau thời gian vắng bóng do công việc, hôm nay Tony Toàn sẽ giúp bạn hiểu làm thế nào để deploy một ứng dụng ASP.NET web application tới một Azure Website trên Microsoft Azure bằng việc sử dụng tiện ích Publish Web wizard trong Visual Studio 2012 hoặc Visual Studio 2012 for Web Express. Bạn cũng có thể làm như vậy trên Visual Studio 2010 hoặc Visual Web Developer Express 2010.

Đầu tiên bạn cần một tài khoản Microsft Azure miễn phí , và nếu bạn không có sẵn Visual Studio 2012 thì SDK sẽ giúp bạn tự động cài đặt Visual Studio 2012 for Web Express sau đó bạn có thể bắt đầu phát triển ứng dụng trên Azure .

Nếu bạn là người chưa bao giờ có kinh nghiệm làm việc trên Microsoft Azure , thì thông qua phần này bạn có thể hoàn thành một ứng dụng web đơn giản và chạy nó trên cloud:).

Sau đây là những nội dung chính :

 • Làm thế nào để enable máy ảo của bạn trên windows Azure bằng việc cài đặt Azure SDK.
 • Làm thế nào để tao được một ứng dụng ASP.NET MVC 4 project và publish nó đến Azure Website trên windows Azure.

Hình minh họa dưới đây cho thấy một ứng dụng đã được deploy thành công lên Azure

Chú ý : Để hoàn tất phần này bạn cần có tài khoản trên Azure , nếu chưa có tài khoản bạn cần đăng ký nó ở link sau : "activate your MSDN subscriber benefits or sign up for a free trial" , hiện tại Microsoft Azure đã cho phép verify tài khoản tại Việt Nam.

Nội dung:

 • Cài đặt môi trường phát triển
 • Tạo một web site trên Azure
 • Tạo một ứng dụng web ASP.NET MVC 4
 • Deploy ứng dụng tới Azure
 • Các nội dung tiếp theo

Bước 1 - Cài đặt môi trường phát triển :

Để bắt đầu bạn cần cài đặt Azure SDK for .NET.

Để cài đặt SDK bạn click vào link dưới đây http://azure.microsoft.com/en-us/downloads/ , trong phần này LeDucToan.com sẽ sử dụng SDK cho Visual Studio 2012

Click vào VS 2012 Install hoặc VS 2013 Install (tuỳ vào VS bạn đang sử dụng)

Khi được hỏi Run hoặc Save bạn chọn Run

Ở cửa sổ Web Platform Installer , click Install .

Khi cài đặt hoàn tất mọi thứ gần như đã sẵn sàng để bắt đầu làm việc.

Bước 2 - Tạo một website :

Các bước sau đây sẽ giúp bạn tạo Azure website.

 • Ở Azure Management Portal, click Websites, và sau đó click New.

 • Click Quick Create.

 • Nhập tên url cho ứng dụng của bạn , lưu ý mỗi khi tạo mới không nhập trùng lặp với các tên đã có trước đó .
 • Ở mục Region , chọn server gần bạn nhất điều đó sẽ giúp bạn build , deploy và chạy website nhanh hơn
 • Click the Create Website .

Ở cửa sổ Management Portal bạn sẽ nhìn thấy Websites page của mình , và trạng thái của nó sau khi được tạo .Sau một vài phút nếu bạn nhìn thấy như hình bên dưới có nghĩa là bạn đã tạo thành công .

Ở navigation bar bên trái, bạn sẽ nhìn thấy số lượng sites bạn đã tạo ngay bên dưới Websites icon.

Bước 3 - Tạo một ứng dụng ASP.NET MVC :

Bạn vừa hoàn thành việc tạo một Azure Website, nhưng hiện giờ nó chưa có nội dung . Bước tiếp theo bạn sẽ dùng Visual Studio tạo một ứng dụng web application project sau đó publish tới Azure.

Create the project

Mở Visual Studio 2012 hoặc Visual Studio 2012 for Web Express.

Từ File menu, click New, và sau đó click Project.

Ở cửa sổ New Project , bạn click Visual C# sau đó chọn mẫu Web Templates, ở đây mình chọn ASP.NET MVC 4 Web Application.

Bạn phải chắc chắn là đã chọn .NET Framework 4.5 ở mục bên trên target framework.

Đặt tên ứng dụng và click OK.

Sau đó ở cửa sổ tiếp theo như hình bên dưới chọn Internet Application template và click OK.

Chạy Application ở local

Nhấn CTRL+F5 để chạy application.

Bước 4 - Deploy ứng dụng lên Azure

Đây là tất cả các bước cần thiết để bạn tạo một ứng dụng cơ bản để sau đó deploy tới Azure.

Phần sau miình sẽ viết chi tiết hướng dẫn Deploy ứng dụng lên AZURE rất mong được các bạn ủng hộ

Read 7420 times Last modified on Tuesday, 23 September 2014 16:47