Một số nhà cung cấp dịch vụ “đám mây”

Nền tảng dịch vụ đám mây vẫn còn trong giai đoạn xây dựng , nhưng các nhà kinh doanh lớn như Microsoft, IBM, Amazon, và Google đã có những đầu tư đáng kể cho tương lai trong việc cung ứng dịch vụ đám mây.

 1. Amazon

Amazon là hãng bán lẻ lớn nhất trên thế giới và để hỗ trợ các hoạt động hằng ngày. Amazon là một trong những trung tâm dữ liệu tiên tiến nhất trên thế giới. Việc xử lí hàng triệu giao dịch mỗi giờ yêu cầu một cơ sở hạ tầng giao dịch cấp cao và nó không chỉ cung cấp tính ổn định, tốc độ mà còn giảm chi phí chuyển đổi. Amazon đã đạt được điều này bằng cách xây dựng một cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu tự động triển khai hệ điều hành ảo và máy chủ lưu trữ. Amazon quyết định kiếm tiền từ sở hữa trí tuệ này bằng cách cho thuê nền tảng của họ và các dịch vụ lưu trữ để các lập trình viên và nhà cung cấp dịch vụ độc lập (ISVs) phát triển và lưu trữ ứng dụng.

Năm dịch vụ mà nền tảng đám mây của Amazon cung cấp :

    Elastic Compute Cloud (EC2)
    SimpleDB
    Simple Storeage Service (S3)
    CloudFront
    Simple Queue Service (SQS)


Từ góc nhìn của lập trình viên có 3 phần quan trọng trong trang này : Sản phẩm& Dịch vụ (Products & Services ) , Đăng kí (Signup) – đăng kí tài khoản miễn phí và Lập trình viên (Developers) – chứa các tài nguyên để xây dựng phần mềm với các công nghệ được hỗ trợ như : Java, PHP, Ruby,Windows & .Net .

Amazon EC2

Amazon EC2 là môi trường tính toán ảo cung cấp khả năng tính toán trong đám mây. Các lập trình viên có thể tạo , khởi động và tắt máy ảo theo nhu cầu. Máy ảo hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau như Red Hat Enterprise, Linux, Windows Server 2003, Oracle Enterprise Linux, OpenSolaris, openSUSE Linux, Ubuntu Linux, Fedora, Gentoo Linux, và Debian. Máy ảo cũng hỗ trợ nhiều phần mềm như Oracle 11g, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Apache Web Server, IIS / ASP.Net, Java Application Server, Jboss Enterprise Application Platform,…

Amazon SimpleDB

Amazon SimpleDB là một dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây cung cấp các chức năng cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu chỉ mục và hàng đợi. Simple DB không phải là một cơ sở dữ liệu quan hệ trong đám mây nhưng là một phương tiện lưu trữ để lưu trữ và lấy dữ liệu.

Amazon Simple Storage Service (S3)

Amazon S3 là một cơ sở dữ liệu đám mây, được sử dụng để lưu trữ và lấy dữ liệu qua internet. Đây là cơ sở hạ tầng lưu trữ dữ liệu mà Amazon chạy các trang riêng của nó trên toàn cầu. Các lập trình viên có thể tận dụng cơ sở hạ tầng lưu trữ chất lượng tương tự. Amazon S3 chứa 3 khái niệm lưu trữ : object, bucket, và key. Object là đối tượng nền tảng trong S3, chứa các dữ liệu và siêu dữ liệu (metadata) ,và kích thước tối đa có thể là 5GB. Các object có thể được lưu trữ trong bucket. Bucket cung cấp một namespace duy nhất để chứa các object. Key dùng để nhận biết các object trong bucket .

Amazon CloudFront

Amazon CloudFront là một mạng phân phối dữ liệu để chuyển đổi nội dung. Amazon CloudFont hoạt động cùng với Amazon S3 để cung cấp các bản sao của đối tượng từ vị trí gần nhất đến ứng dụng đang gọi. Ví dụ, nếu bạn có một ứng dụng đang chạy trong một trung tâm dữ liệu ở châu Á, Amazon CloudFront có thể cung cấp các đối tượng từ vị trí Á của bạn.

Amazon Simple Queue Service

Amazon SQS là dịch vụ truy vấn đám mây để lưu trữ tin nhắn. Các lập trình viên có thể tận dụng SQS để chia sẻ dữ liệu truy vấn thông qua ứng dụng phân tán. SQS hỗ trợ tất cả các chức năng truy vấn cơ bản như tạo, lập danh sách, và xóa truy vấn cũng như gửi, nhận và xóa tin nhắn. Bạn có thể sử dụng Amazon SQS cùng với EC2 và S3 để xây dựng các luồng làm việc phức tạp.

2.Google

Google là người dẫn đầu trong các dịch vụ tìm kiếm trên Internet và có những tài sản đáng kể trong lĩnh vực quảng cáo, hợp tác, e-mail, và các trang mạng xã hội. Google có các trung tâm dữ liệu khổng lồ, với các thuật toán tuy chỉnh để làm chủ công cụ tìm kiếm nhanh nhất thế giới. Công ty đã mở rộng cơ sở hạ tầng một cách ồ ạt để làm chủ các nền tảng giao tiếp và cộng tác gọi là Google Apps và nền tảng ứng dụng gọi là Google AppEngine để phát triển và triển khai ứng dụng web.

Google Apps

Google Apps là tập hợp các tin nhắn và dịch vụ phần mềm cộng tác cho doanh nghiệp và giáo dục

Các dịch vụ chính được cung cấp bởi Google Apps là thư điện tử (Gmail), tin nhanh (Google Talk), lịch (Google Calendar), quản lí tài liệu (Google Docs), và quản lí trang web (Google Sites).

Google cung cấp các API gọi là Google Data API để lập trình không chỉ cho Google Apps mà còn cho các ứng dụng khác như Google Maps, Google Health, and YouTube.Google App Engine

Google App Engine là môi trường để phát triển và triển khai các ứng dụng web trên cơ sở hạ tầng Google. App Engine hỗ trợ Python và Java như là ngôn ngữ lập trình chính để phát triển ứng dụng web. Các nhà phát triển có thể phát triển các ứng dụng web bằng Python hoặc Java và triển khai những ứng dụng trong App Engine. App Engine cũng cung cấp một kho dữ liệu với các chức năng hỗ trợ đơn giản như tạo, lấy, và xóa. Các nhà phát triển có thể truy cập kho dữ liệu từ bên trong với các ứng dụng web App Engine để lưu trữ và truy vấn dữ liệu. Google App Engine cũng cung cấp Google Data APIs để truy cập vào thành phần Google Apps như email, lịch, tìm kiếm, và docs.

3. GoGrid

Các dịch vụ đám mây GoGrid cung cấp máy ảo Windows và Linux cấu hình sẵn với các thành phần phần mềm được sử dụng thường xuyên nhất. Dịch vụ này rất giống dịch vụ Amazon EC2 với một số tính năng khác biệt.

4. AppLogic 3Tera

Nền tảng AppLogic 3Tera là một hệ thống vận hành mạng lưới cho việc triển khai ứng dụng web.

Hình trên, thiết kế ứng dụng đám mây bằng cách kéo thả máy chủ cơ sở dữ liệu, web ảo, ứng dụng trên giao diện thiết kế và kết nối chúng lại với nhau.

5. Microsoft

Azure, hệ điều hành “đám mây” mà Microsoft giới thiệu vào cuối tháng 10 tại hội nghị PDC 2008. Windows Azure được phát triển trong 2 năm bởi kiến trúc sư trưởng phần mềm Ray Ozzie của Microsoft.

Azure Services Platform là một giải pháp hoàn thiện cho các doanh nghiệp. Microsoft sẽ lưu trữ các ứng dụng được xây dựng từ các hãng thứ ba cũng như những dịch vụ Web của chính Microsoft như là Office Live, Windows Live, Exchange Online, CRM Online… Kết hợp chặt chẽ .NET Services (cho lập trình viên), SQL Services (cho cơ sở dữ liệu và báo biểu), Live Services (cho việc tương tác với các thiết bị người dùng) vào trong các dịch vụ SharePoint và CRM (cho nội dung doanh nghiệp).

Tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau