Twitter cho Windows Phone cập nhật bản mới: tích hợp với màn hình khóa, tùy chọn nền đen

Twitter hôm nay đã cập nhật ứng dụng trên Windows Phone của mình lên phiên bản mới để bổ sung thêm việc tích hợp với màn khóa của thiết bị.

Twitter hôm nay đã cập nhật ứng dụng trên Windows Phone của mình lên phiên bản mới để bổ sung thêm việc tích hợp với màn khóa của thiết bị. Tương tự như Facebook, nếu cho phép Twitter sử dụng tính năng này thì bạn sẽ thấy các bài viết, hình ảnh, tên người dùng, thời gian đăng bài... xuất hiện một cách ngẫu nhiên ngoài lockscreen. Xin lưu ý rằng những hình ảnh này cũng chỉ là một dạng hình nền và bạn không thể tương tác với chúng. Twitter cũng có bổ sung thêm tùy chọn màu nền đen nhìn khá "ngầu" bên cạnh màu trắng như từ trước đến nay và bạn có thể bật nó trong phần Settings của ứng dụng.

Một số cải tiến khác của Twitter phiên bản mới trên Windows Phone

  • Cho phép pin các từ khóa tìm ra màn hình chính
  • Cho phép chọn tài khoản Twttter yêu thích và nhận thông báo toast notification khi những tài khoản này tweet
  • Đồng bộ tráng thái đã đọc với Twitter.com và app trên Windows 8
  • Tính năng tìm kiếm được làm mới, đơn giản hơn và sẽ đề nghị từ khóa dựa theo những gì bạn từng tìm trước đây

Tải về Twitter phiên bản mới cho Windows Phone