Tuesday, 15 July 2014 08:02

Truyền tham số giữa các trang trong Windows phone

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Yêu cầu đặt ra: Khi bạn Có một giá trị cần truyền sang cho trang thứ n nào đó và cần dùng để thực thi một phương thức nào đó liên quan đến trang trước, vậy bạn làm thế nào để lấy được giá trị của bên trang thứ nhất đây. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tiếp bài truyền dữ liệu giữa các Page trong windows phone.

Bước 1: Tạo project mới

Bước 2: Thiết kế giao diện như dưới, ta sẽ có 2 trang 1 là trang MainPage.xaml và 2 là trang Page1.xaml 

MainPage.xaml

Page1.xaml

Bước 3: Xử lý các sự kiện

MainPage.xaml

Ta sẽ có một tham số là parameter nó đóng vai trò là một khóa và giá trị của nó bằng giá trị mà ta sẽ nhập vào textbox cụ thể ở đây là txtData.text.

Page1.xaml

Các câu lệnh ko khó để nhớ nhỉ, ở đây ta chỉ cần lưu ý khóa “parameter” nhe, nếu khác với khóa ở bên Mainpage thì khi chạy nó sẽ báo lỗi. 

Bây giờ ta chạy thử và xem kết quả:

Ngoài cách dùng Parameter ra chúng ta còn có cách truyền tham số một cách tốt hơn, cách này áp dụng khi mà ta có nhiều trang nếu n trang muốn có cùng một giá trị nào đó của giá trị của trang Mainpage thì ta hãng dùng cách này. 

-Ta cần khởi tạo 1 constructor bên file App.xaml.cs(Xem hình dưới)

Tiếp tại trang MainPage.xaml ta cài đặt như dưới

Page1.xaml

Page2.xaml

Bây giờ nhấn F5 và cùng xem kết quả nào!

Read 4847 times Last modified on Tuesday, 15 July 2014 08:22