Wednesday, 09 October 2013 04:14

Tổng hợp tất cả kiến thức trong 3 bài Basic WP

Written by 
Rate this item
(4 votes)

Để tổng hợp lại kiến thức của 3 bài hướng dẫn basic vừa qua, mình sẽ gới thiệu bạn một ứng dụng vui tổng hợp của các bài trên.

Trong bài này tôi sẽ chữa một bài tập tổng hợp tất cả các kiến thức liên quan đến 3 bài học của 3 ngày trước:

Day 1: Bắt đầu

Day 2: Switch toolkit trong Windows phone

Day 3: Slider trong Windows phone

Thiết kế như hình dưới:

Snap11

Yêu cầu:

1-Tạo một Switch cho khách lựa chọn chức năng khó hoặc dễ

2-Tạo một Slider random từ 0->10 nếu khách chọn chức năng dễ và từ 0->100 nếu khách chọn chức năng khó

3-Tạo một textbox cho khách nhập kết quả vào

4-Tạo nút kết quả và nút làm lại cho khách, viết code cho 2 nút này

5-tạo 1 textblock và một ViewImages hiển thị kết quả và hình ảnh tương ứng với kết quả

6-Tạo một Slider cho khách thay đổi màu nền của ứng dụng tùy thích

Bài làm:

Bước 1: tạo project mới

Snap13

 Bước 2: Thiết kế như hình dưới

Snap11

 

 Code XAML:

Snap14Snap16

 

Bước 3: Tiến hành sử lý các xự kiện

Snap17Snap18Snap19Snap20Snap21

Tất cả các câu lệnh tôi đã giải thích trong các dòng chú thích, nếu bạn muốn xem hình rõ hơn thì có thể click vào hình để xem với chất lượng rõ hơn.

Hoàn thành thì bạn nhấn F5 để xem kết quả!

Snap12

Read 11317 times Last modified on Thursday, 14 November 2013 05:35