Friday, 30 May 2014 09:01

[Hướng dẫn 3] Sử dụng AutoCompleteTextView trong Android C#

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Ai là đã từng sử dụng Internet chắc không thể không biết đến Google một trong những nhà tìm kiếm hơn nhất thế giới, và khi gõ từ khóa khóa muốn tìm vào trong đó sẽ cho ra một số từ gợi ý quan trọng cho chúng ta, đó là tính năng Autocomplete Textbox mà Tony Toàn muốn nói đến hôm nay.

Bước 1: Tạo project mới

Snap1

 

Bước 2: Design như hình dưới, ta sẽ thêm 1 TextView và 1 AutoCompleteTextView

Snap2

 

Code axml:

Snap3

 

Bước 3: Ta tạo thêm 1 Layout mới đặt tên là list_item, layout này sẽ được sử dụng cho mỗi mục xuất hiện trong danh sách gợi ý.

Snap4

 

Bước 4: Mở file Activite1.cs và Khởi tạo mảng COUNTRIES như sau:

Snap5

 

Bước 5: code như hình dưới.

Một ArrayAdapter đóng vai trò khởi tạo liên kết với list_item.axml với mỗi danh mục trong mảng chuỗi COUNTRIES.

Snap6

 

hoàn thành bạn F5 để chạy

Snap7

 

-Ngoài cách khởi tạo mảng như trên ta còn có cách khác, các bạn có thể tham khảo dưới đây.

mở file : res/values/strings.xml, thêm một string-array với name là : countries_array

Snap9

 

đơn giản vậy thôi, code cũng tương tự

Snap10

 

thay vì khởi tạo mảng ban đầu ta sẽ khởi tạo mảng mới và dùng GetStringArray để gọi mảng coutries_array mà ta đã tạo tại file strings.xml.

=> Hoàn thành vẫn cho ta cùng một kết quả

Read 5722 times Last modified on Friday, 30 May 2014 09:17